ครูผู้สอน

นางสาวนิรมล เลิศศรีมงคล(ครูนิด)

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ


โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

🤍ข่าวสารจากครูนิด🤍

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ

สวัสดีนักเรียนชั้น ป.2 ทุกคน!

วันนี้เรามาเรียนรู้เรื่อง "โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ" กันเถอะ!

การบวก คือ การรวมจำนวนสองจำนวนเข้าด้วยกัน

การลบ คือ การเอาจำนวนหนึ่งออกจากอีกจำนวนหนึ่ง

โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ คือ โจทย์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสิ่งของ และต้องการหาจำนวนสิ่งของทั้งหมด หรือต้องการหาจำนวนสิ่งของที่หายไป

กิจกรรม

แหล่งเรียนรู้

ครูหวังว่านักเรียนทุกคนจะสนุกกับการเรียนรู้เรื่อง "โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ" นะคะ